Viac ako 120 000 produktov pripravených na dodanie. 

Odvolanie súhlasu Spracúvania GDPR

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

 

 Dolu podpísaný/-á Meno a priezvisko: .......................................................................................................................

Bydlisko:  

......................................................................................................................................

týmto odvolávam svoj súhlas, ktorý som poskytol/a SV MOTO RACING, s. r. o., Pažite 960/3, 907 01 Myjava, IČO: 44 459 378, na spracúvanie mojich osobných údajov na nasledovný účel:

.............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

Beriem na vedomie, že odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania mojich osobných údajov prevádzkovateľom pred týmto odvolaním.

 

V .........................., dňa ....................

 

...........................................

 Podpis dotknutej osoby

0 produktů k porovnání PorovnávanieZobraziť porovnanie